Przetargi

PRZETARGI

Projekt „Modernizacja hali produkcyjno – montażowej w Raciborzu, w tym zakup nowej suwnicy o udźwigu 12,5t umożliwiającej remonty ponadgabarytowych obrabiarek i urządzeń” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zaproszenie do składania ofert nr 1/2014/RPO na roboty budowlano montażowe.

Szczegóły w załączniku: Zaproszenie
oraz szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej tego zapytania: Zakres Prac
Formularz ofertowy: Formularz
Przedmiar robót: Przedmiar
Informacja o wyborze oferenta: Informacja

Zaproszenie do składania ofert nr 2/2014/RPO na wykonanie tablicy informacyjnej i promocję projektu.

Szczegóły w załączniku: Załącznik
Formularz ofertowy: Formularz
Informacja o wyborze oferenta: Informacja