PROJEKTY

Modernizacja hali produkcyjnej

ELEKTRO-STER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja hali produkcyjno – montażowej w Raciborzu, w tym zakup nowej suwnicy o udźwigu 12,5 t umożliwiającej remonty ponadgabarytowych obrabiarek i urządzeń” . Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet I. „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4 „Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa” . Całkowite koszty projektu wynoszą 666 502,51 PLN a kwota dofinansowania 322 950,00 PLN, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych.

W ramach prezentowanego projektu zaplanowano:

Zakup i instalacja suwnicy o udźwigu 12,5 t – wykonanie poddtorza dla zakupu suwnicy o udźwigu 12,5 t
Zakup i instalacja suwnicy o udźwigu 12,5 t – zakup suwnicy o udźwigu 12,5 t
Wykonanie podsadzki poliuretanowej hali
Zakup i montaż urządzeń podnoszących (bramy)
Zakup i instalacja ogrzewania stanowiskowego
Modernizację toalety (dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych) – wykonanie podłóg i ścian z płytek w toalecie, zakup wyposażenia toalety, wymiana drzwi
Modernizację wejść do pomieszczeń socjalno – biurowych (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych) – wykonanie poszerzonych otworów drzwiowych i zakup drzwi, instalację w pomieszczeniach socjalno – biurowych

Realizacja projektu ma na celu wyposażenie hali produkcyjno – montażowej przy ul. Piaskowej w nową suwnicę co w konsekwencji doprowadzi do:

Zwiększenia ciężaru pojedynczych remontowanych elementów,
Zwiększenia możliwości przerobowych poprawę jakości po,
Zwiększenia zakresu oferty skierowanej do potencjalnych nabywców usług remontowych o maszyny i urządzenia o ciężarze jednostkowym do kilkudziesięciu ton,
Zwiększenia wartości sprzedaży o kilkadziesiąt procent,
Zwiększenia zatrudnienia,
Zwiększenia rentowności działalności podstawowej.

Informacja o projekcie
Wydruk

Poniżej link do strony z przetargami:
Przetargi

 

Prowadzimy serwis obrabiarek. Naprawiamy obrabiarki sterowane numerycznie. Sprawnie i sumiennie. U nas przeprowadzisz modernizację obrabiarki. Zapraszamy do kontaktu