Karuzelówka TK1600

TOKARKA KARUZELOWA TK 1600 CNC

Jednostojakowa sterowana numerycznie tokarka karuzelowa TK 1600 CNC jest przeznaczona do wykonywania operacji toczenia wielkogabarytowych elementów zgodnie z zadanym programem technologicznym. Obrabiarka TK 1600 CNC posiada dwa suporty: pionowy oraz poziomy (boczny). Znaczna moc silnika napędu głównego, wysoka sztywność i wytrzymałość podzespołów bazowych i elementów łańcucha kinematycznego w połączeniu z szerokimi zakresami regulacji prędkości obrotowych tarczy stołu i wartości posuwów umożliwia wysokowydajną obróbkę z zachowaniem dużej powtarzalności wymiarowej i jakościowej obrabianych detali.

Zastosowanie układu sterowania numerycznego CNC pozwala na automatyczną i wysokowydajną obróbkę detali zgodnie z programem technologicznym oraz wykonywanie złożonych operacji obróbczych

OGÓLNY OPIS OBRABIARKI TK 1600 CNC

Podstawowe elementy obrabiarki:

Łoże z stołem,
Stojak z ruchomą belką suportową,
Pionowy suport tokarski z głowicą rewolwerową,

Suport poziomy (boczny).
Łoże obrabiarki stanowi podstawę dla stołu i stojaka. Stojak jest mechanicznie mocowany w płaszczyźnie pionowej. Na stojaku znajduje się ruchoma belka suportowa. Po poziomych prowadnicach belki przemieszcza się prawy pionowy suport (oś „X”), a w pionowym prowadnicach suportu jego suwak (oś „Z”). Na pionowych prowadnicach stojaka przemieszcza się również suport poziomy (boczny) (oś „W”) z wysuwanym suwakiem (oś „U”)

Podstawowe elementy obrabiarki takie jak łoże, stojak, belka suportowa, stół są wykonane z żeliwa. Zabezpiecza to wysoką stabilność parametrów geometrycznych obrabiarki oraz dobre tłumienie wibracji w porównaniu z konstrukcjami spawanymi.

Wszystkie prowadnice dla przemieszczenia wzdłuż osi „X”, „Z”, „W” oraz „U” są prowadnicami ślizgowymi i są z jednej strony wyłożone syntetycznym materiałem „TURCITTE”. Materiał ten ma niski i stabilny współczynnik tarcia, co zapobiega zjawisku stick – slip i nie wymaga dużego zużycia oleju do smarowania.

Obrabiarka może mieć sterowane numerycznie następujące osie:

oś „X” – przemieszczenie suportu po belce (standard);
oś „Z” – pionowe przemieszczenie suwaka (standard);
oś „W” – przesuw suportu poziomego (bocznego);
os „U” – przesuw suwaka suportu poziomego (bocznego).

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE OBRABIARKI TK 1600 CNC

PARAMETRY  TK1600 CNC

Prowadzimy serwis obrabiarek. Naprawiamy obrabiarki sterowane numerycznie. Sprawnie i sumiennie. U nas przeprowadzisz modernizację obrabiarki. Zapraszamy do kontaktu