Nowy produkt w ofercie

Obrabiarka KND 140 – 160 NM

KND 140/160NM – STEROWANA NUMERYCZNIE JEDNOSTOJAKOWA

OBRABIARKA KARUZELOWA Z MAGAZYNEM NARZĘDZI

Jednostojakowa sterowana numerycznie obrabiarka karuzelowa z sterowaniem oraz magazynem narzędzi model KND 140/160NM jest przeznaczona do wykonywania operacji toczenia oraz opcjonalnie wiercenia, frezowania i gwintowania zgodnie z zadanym programem technologicznym. Obrabiarka ta umożliwia również obróbkę kół monoblokowych, kół bosych, obręczy oraz otworów piasty koła.

W zależności od zamówionego wykonania obrabiarka KND 140/160NM może wykonywać następujące operacje:

Toczenie;
Obróbka kół monoblokowych oraz kół bosych;
Wstępne roztaczanie otworów (z naddatkiem 1mm na każdą stronę) piasty koła;
Wykańczające toczenie otworów piasty koła;
Toczenie obręczy koła;
Frezowanie;
Wiercenie, rozwiercanie, fazowanie otworów;
Nacinanie gwintów.
Zastosowanie układu sterowania numerycznego CNC oraz magazynu narzędzi pozwala na automatyczną i wysokowydajną obróbkę detali zgodnie z programem technologicznym oraz wykonywanie złożonych operacji obróbczych

OGÓLNY OPIS OBRABIARKI

Podstawowe elementy obrabiarki:

Łoże z stołem,
Stojak z ruchomą belką suportową,
Pionowy suport tokarsko – wiertarsko – frezarski,
Magazyn narzędzi suportu pionowego,
Łoże obrabiarki stanowi podstawę dla stołu i stojaka. Stojak jest mechanicznie mocowany w płaszczyźnie pionowej. Na stojaku znajduje się ruchoma belka suportowa. Po poziomych prowadnicach belki przemieszcza się prawy pionowy suport (oś „X”), a w pionowym prowadnicach suportu jego suwak (oś „Z”). Suwak suportu może być wyposażony w wrzeciono obrotowe („oś S2”).

Podstawowe elementy obrabiarki takie jak łoże, stojak, belka suportowa, stół są wykonane z żeliwa. Zabezpiecza to wysoką stabilność parametrów geometrycznych obrabiarki oraz dobre tłumienie wibracji w porównaniu z konstrukcjami spawanymi.

Wszystkie prowadnice dla przemieszczenia wzdłuż osi „X” oraz „Z” są prowadnicami ślizgowymi i są z jednej strony wyłożone syntetycznym materiałem „TURCITTE”. Materiał ten ma niski i stabilny współczynnik tarcia, co zapobiega zjawisku stick – slip i nie wymaga dużego zużycia oleju do smarowania.

Obrabiarka może mieć sterowane numerycznie następujące osie:

oś „S1” ruch obrotowy stołu (standard);
oś „X” – przemieszczenie suportu po belce (standard);
oś „Z” – pionowe przemieszczenie suwaka (standard);
oś „S2” – obrót wrzeciona w suwaku prawego suportu;
os „C” – pozycjonowanie stołu.
PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE OBRABIARKI KND 140/160NM

PARAMETR
КND140/160NM
1.
Średnica stołu

(maksymalna średnica obróbki)
mm
1400